KHỐI GIÁO DỤC THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH CUỐI NĂM HỌC 2023 – 2024

                         I.               HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH GIÁO LÝ – VIỆT NGỮ - TN THÁNH THỂ:

Chúa nhật ngày 5/12/2024 tại Hội trường Trung tâm Thánh Anphong:

 

-            Buổi sáng: 9:15 am – 10:30 am               - Buổi chiều: 1:45 pm – 3:00 pm

 

                       II.               LỄ BẾ GIẢNG - PHÁT THƯỞNG – THÁNH LỄ BẾ GIẢNG: Chúa nhật 5/19/2024

 

Mời toàn thể học sinh Giáo lý – Việt Ngữ - Thiếu Nhi Thánh Thể cùng phụ huynh tham dự ngày lễ Bế giảng – Phát thưởng – Thánh lễ Bế giảng năm học 2023 – 2024.

 

1.        LỄ BẾ GIẢNG – PHÁT THƯỞNG: khai mạc lúc 9:00 am Chúa nhật 5/19/2024 tại Hội trường TT Thánh Anphong.

 

Phần thưởng:

 

-            Giáo lý và Việt ngữ: mỗi lớp

 

·        Học tập: 2 phần thưởng Hạng I và II

·        Hạnh kiểm: 1 phần thưởng

 

-            Thiếu nhi Thánh Thể: mỗi Cấp 2 phần thưởng (1 nam và 1 nữ)

 

-            Những Học sinh nhận phần thưởng Hạng I Học tập, Hạnh kiểm, TNTT sẽ được discount 100% tiền học phí năm học tới; những em nhận phần thưởng Hạng II sẽ được discount 75% học phí năm học tới.

 

2.        THÁNH LỄ BẾ GIẢNG: Thánh lễ 12:00 pm

 

Các em được lãnh phần thưởng sẽ ngồi những hàng ghế đầu trong nhà thờ theo sự hướng dẫn của các Huynh trưởng.

 

3.        LIÊN HOAN – VUI CHƠI: sau Thánh lễ đến 4:00pm.

 

-            Sau Thanh lễ, giáo xứ sẽ phục vụ ăn trưa cho tất cả học sinh, phụ huynh, Thầy Cô, Huynh trưởng, PTA tham dự trước sân nhà thờ.

-            Vui chơi: Huynh trưởng sẽ chuẩn bị Bounce House, Water Slide và các trò chơi cho các em.

 

 


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.    |    Privacy Policy    |    Terms of Use 205128 Contact us