KGD Information:

Thời Khóa Biểu Văn Phòng Khối Giáo Dục 

Sunday Sept. 12 Khai giảng các lớp học Giáo Lý and Việt ngữ


                           Face covering required
  •   Các lớp Giáo lý: Lớp sáng: 9am - 10:45am  -  Lớp chiều: 1:45pm-3:00pm

  •   Các lớp Việt ngữ: Lớp sáng: 10:30am - 11:45am

  •   Sau giờ Việt ngữ (11:45pm), thầy/cô sẽ đưa các em xuống nhà thờ dự Thánh lễ 12 giờ.

  •   Nếu các em không dự Thánh lễ 12 giờ, phụ huynh phải có mặt lúc 11:30am tại hành lang (lobby) Trung Tâm An Phong để đón con em. 

  •   Nếu các em dự Thánh lễ 12 giờ, phụ huynh sẽ đón con em quí vị trước nhà thờ sau Thánh lễ.

  •   Lớp Giáo lý buổi chiều, phụ huynh đón con em lúc 3pm.

  •  3:30pm Trung tâm sẽ đóng cửa
__________________________________________________________________________


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   148308 Contact us