KGD Information:
Sunday School Calendar for 2nd, 3rd, 9th, & 10th Grades

KHAI GIẢNG CÁC LỚP DỰ BỊ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU, RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU, DỰ BỊ THÊM SỨC &THÊM SỨC 
Chúa nhật 20/9 lúc 9 giờ sáng / Sunday September 20 at 9am.
  •   9am: Tập họp & Làm thủ tục vào Trung tâm Anphong (đo thân nhiệt, khử trùng
      tay, sắpxếp vào Hội trường).

  •   9:30am: Thánh lễ tiếng Anh trong Hội trường.

  •   10:45am: Giờ học bắt đầu.

  •   11:30am: Giờ học kết thúc.
__________________________________________________________________________
Vài điều phụ huynh cần lưu ý:

1.  Đưa và đón rước con em ĐÚNG GIỜ và theo sự hướng dẩn - 
Pickup and Drop off
     your child ON TIME and following the instructions.


2.  Xin đeo khẩu trang cho quí vị và con em quí vị và giữ khoảng cách oan toàn -
     Please Wear Face Masks and Maintain Social Distancing

3.   
Xin quí vị ĐIỀN TRƯỚC vào phiếu kiểm tra sức khỏe cho con em quí vị TRƯỚC khi tới
      Trung Tâm Thánh An Phong - Please
Download and complete COVID-19 SCREENING
     
QUESTIONNAIREFORM  before check-in 


KGD


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   142211 Contact us