Ghi Danh Niên Học 2018-19  Giáo Lý + Việt Ngữ + Thiếu Nhi

Registration 2018 – 2019 Faith Formation+ Vietnamese Language +

Vietnamese Eucharistic Youth Group

 

Kính gửi quí vị phụ huynh.

 

Khối giáo dục sẽ có 2 ngày Chúa nhật ghi danh với lệ phí thấp ,“discount”, cho những chương trình: Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi cho niên học 2018-2019. 

 

Để cho chương trinh ghi danh được thuận lợi, xin quí vị ghi danh trước online:    Click vào ‘Ghi Danh Online’.  Để hoàn tất hồ sơ cho con em, sau khi ghi danh, xin quì vị đến Trung Tâm An Phong nộp giấy “Liability Waiver AND Authorization of Consent to Treat Minor” với chữ ký của quí vị. (trang 2) và đóng lệ phí học.

 

Hai ngày văn phòng KGD sẽ nhận giấy tờ và lệ phí:

Tháng Tư, Chúa nhật ngày 22 và ngày 29  từ 9 giờ sáng tới 3 chiều

 

Sau ngày 29 tháng 04, lệ phí thấp “discount” sẽ hết.

 

Ghi chú:  Quí vị có thể ghi danh tại Trung Tâm An Phong nếu ghi danh online không thuận tiện.

Ghi chúBắt đầu từ năm nay, KGD sẽ ghi danh qua hệ thống internet

 

 

Dear Parents,

 

We will have two Sundays for registration of Faith Formation, Vietnamese Language, and Vietnamese Eucharistc Youth Group for the 2018-2019 school year.

 

To better serve you, please do pre-registration online at https://www.ttapkgd.org  Click on “Ghi Danh Online”.  To complete your registration, please bring the “Liability Waiver AND Authorization of Consent to Treat Minor” (completed and signed) with your payment.

 

Registration Sundays:  April 22 & April 29 (9am – 3pm)

 

After this date, the registration discount will no longer continue.

Note:  You may still register in-person at the St Alphonsus Education Center on these dates if online registration is not convenient for you.

Note:  As of this coming academic year, we will start online registration.

 

Nếu quí vị có những thắc mắc hoặc vấn đề gì xin email tới / Questions or Comments:

- Chương trình Giáo Lý và Việt Ngữ / Faith Formation and Vietnamese Language: KhoiGiaoDuc@ttapkgd.org

- Chương trình Thiếu nhi / Vietnamese Eucharistic Youth Group: tuyetd93@gmail.com

- Ghi danh online / Online Registration: kgdsupport@ttapkgd.org

 

Thân ái trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ Maria  / Sincerely in God and Mary,

 

KGD  / Parish Education Committee

 


Copyright © 2012 KGDGXDMHCG All rights reserved.   91010 Contact us